Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; 
laat wie U heil liefhebben voortdurend zeggen:
De Heere is groot!

Psalm 40 : 17-18

Afbeeldingsresultaat voor laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken;