Statutaire naam: Christengemeente Compas
RSIN/fiscaal nummer 801503437

Contactgegevens
Postadres
Straatnaam en nummer:    Boxwoudstraat 34 
Postcode en woonplaats:   1691 ES Hauwert
E-mailadres:                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website                             www.cgcompas.nl

- Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
- Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.
- Bekeerden te onderwijzen in het Woord van God, samen te komen en het Heilig Avondmaal vieren.
- De leden toe te rusten tot discipelschap en de wederkomst van Jezus Christus te verwachten
- Zendingswerk stimuleren.
- De kernpunten van het actuele beleidsplan
- Prediking
- Gebed
- Bijbelstudie
- Evangelisatie
- Jeugd en jongerenwerk
- Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God, zich te laten dopen en aan te sporen tot invoeging van de  gemeente.
Het beleidsplan van Christengemeente Compas kunt u hier inzien. 
Bestuurssamenstelling
Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. 
Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. 

Wilt u meer informatie: www.cgcompas.nl

Klik hier voor de Staat van baten en lasten.