Wij geloven, dat God bestaat en de Schepper is van alles. 
Openbaring 4:11

Wij geloven, dat elk mens die God zoekt, God zal vinden. 
Jeremia 29:13

Wij geloven, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
Lucas 3:22

Wij geloven, dat Jezus Christus voor de zonden en tekortkomingen van alle mensen is gestorven, de duivel en de dood heeft overwonnen, uit de dood is opgestaan en voor eeuwig leeft. 
1 Corinthiërs 15:3

Wij geloven dat Hij door Zijn dood en opstanding de duivel die de dood onder zijn macht had, onttroond heeft. 
Hebreeën 2:14

Wij geloven, dat ieder mens door persoonlijk geloof in Jezus Christus, gered kan worden.  
Johannes 3:16

Wij geloven, dat je persoonlijke relatie met God hersteld wordt, omdat God je zonden vergeeft wanneer je Jezus Christus als je Redder aanvaardt. 
Johannes 1:12

Wij geven in de volwassen doop door onderdompeling in water een zichtbaar teken van ons persoonlijk geloof in Jezus Christus. 
Handelingen 2:37-38

Wij geloven, dat Jezus Christus je doopt met de Heilige Geest. 
Handelingen 2:38-39

Wij geloven, dat God zijn mensen samenvoegt tot een gemeente, waarvan Jezus Christus het hoofd is. 
Efeze 1: 22-23