“Met eeuwige liefde heb ik je liefgehad….
Ik zal je weer bouwen en je zult gebouwd worden;
Jeremia 31:3b-4