Profetie uitgesproken op 11 december 2016


Mijn kind,

Ik heb je lief zoals een mens van God mag verwachten. 
Hoe hunkerend heb jij in je leven er niet naar uitgezien om werkelijk bemind te worden, geliefd te zijn?

Als ze je aardig vonden dan was het al goed.

Sommigen mensen wringen zich in allerlei bochten om maar aardig te worden gevonden. 
Maar dan ben je wel erg kwetsbaar want mensen proberen je dan te manipuleren.

Je bent een aardig mens, geliefd door God en dat is het allerbelangrijkste. 
Natuurlijk zijn er ook mensen die jou liefhebben. 
Maar je moet nooit op liefde en erkenning van mensen gaan wachten. 
Daarom is het van belang dat je weet dat je door God wordt bemind en erkent.

Jouw naam staat opgetekend in de hemel. Jouw nieuwe naam die Ik bekend zal maken als je bij Mij bent. 

Eén ding alvast: Het woord licht zal aan die nieuwe naam zijn verbonden omdat je zo dikwijls in duisternis hebt moeten verkeren.

Ik geef je naam dit beeld van licht mee, want je bent aan de Naam van Yeshua gekoppeld. 
Want Hij is het Licht der wereld. Schijn maar dat licht van Mij uit.

Want als je licht verspreidt, verspreid je leven.