Zegen
Mijn God, Uw zegen 
is soms gelegen 
in het verdriet. 
Maar als wij klagen 
en altijd vragen, 
zien wij dit niet.
Heer, geef mij een hart 
dat ook in de smart 
te danken weet. 
En dat, als ’t leven 
mij vreugd' zal geven, 
U niet vergeet.
Gij wilt in ’t lijden 
mijn hart verblijden 
en leidt mij zacht. 
Leer mij te dragen 
en niet te vragen 
wat mij nog wacht.
Geef, Heer, mij krachten 
op U te wachten; 
maak Gij mij stil. 
Laat m' in U rusten 
en mij verlusten 
in 's Vaders wil.
Gij wilt mij steunen, 
'k Mag op U leunen 
wat m' ook ontmoet. 
Gij - Troost in 't lijden - 
Gij - Kracht in 't strijden - 
maakt alles goed!
1922      Mw N.C. Otgaar