Missie van de gemeente

Het is de taak en vreugde van elke Christen om te komen tot doel van het menselijk bestaan, namelijk: om te leven voor de Glorie van God, tot volle vreugde van de gelovige en om te zorgen voor het welzijn van onze medemensen.

Het is daarom onze missie om:

  • de vreugde van elke gelovige tot volle bloei te laten komen door hen een leven te leren en te leiden, zoals dat door Jezus bedoeld is.
  • het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en daardoor zij die niet in Jezus Christus geloven op te roepen, zich te bekeren tot God, zich te laten dopen door onderdompeling en hen te helpen naar het groeien van volwassenheid in het geloof.

Wij doen dit door het uitvoeren en ondersteunen van: 

  • Evangelisatie in gebieden waar het Woord van God door een gemeente gelovigen vertegenwoordigt wordt; 
  • Het Woord van God getrouw en nauwgezet te onderwijzen, in overeenstemming met het niveau van ontwikkeling van de gelovige, met als doel het groeien naar een volwassen geloof welke tot uiting komt in goede werken;
  • De bedieningen van doop en Heilig Avondmaal toe te passen, zoals dit ons is opgedragen door onze Heer Jezus Christus en waarvan getuigd wordt in het Woord van God, de bijbel;
  • De leden van onze gemeente toe te rusten en te ondersteunen in het werk waar God hen toe geroepen heeft en hen te helpen in het ontdekken van hun door God gegeven gaven, gegeven aan een ieder afzonderlijk, zoals de Geest van Christus het bepaald heeft;