Meedoen in de gemeente

In de Bijbel wordt de lokale kerk of gemeente (de op één plek verzamelde groep gelovigen) ook wel vergeleken met een lichaam, waarin elk lichaamsdeel een onmisbare functie heeft.

De Apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte dat er één lichaam is en één hoofd, namelijk Jezus Christus. Paulus beschrijft dat het lichaam, bestaande uit vele delen en bijeengehouden door banden van liefde, samenwerkt, zoals het hoofd dat wil. 

Alle lichaamsdelen zijn daarbij nodig, niet één uitgezonderd. Want het oog zonder een voet kan wel zien maar nergens naar toe gaan en als beiden samen zijn maar geen mond hebben, dan kunnen zij gaan en zien maar niemand vertellen over hetgeen zij gezien hebben..

Zo is het ook met ons. Wanneer wij onderdeel zijn van een lokale gemeente, dan hebben wij in die gemeenschap allemaal een taak te vervullen. Onze taak kan eenvoudig of complex zijn, het kan bestaan uit koffie zetten of het kan een leven lang missionair werk zijn. Géén taak is te klein of te min, immers daarin gaf Jezus Christus Zichzelf als voorbeeld, toen Hij de Goddelijke en Koninklijke waardigheid en Zijn Glorie voor een tijd aflegde, om een mens te zijn, om de van ons verwachtte dienstbaarheid in een voorbeeld te tonen.

Ongeacht welk werk er voor ons is weggelegd, alle leden doen het werk samen vanuit ons gedeelde doel: de Glorie van God en het welzijn van de broeders en zusters.

Ben je lid van onze gemeente, maar heb je nog geen werk gevonden ? Vraag dan de volgende keer als je naar de gemeente gaat aan één van de oudsten welke taken er uitgevoerd moeten worden en bespreek wat jou leuk of interessant lijkt.