Protocol van maatregelen 

 1. Christengemeente Compas is ervoor verantwoordelijk en ziet er op toe dat de groep kerkbezoekers zich houden om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.
 2. Gezien het feit dat er in het kerkgebouw geen mogelijkheid is om handen met water en zeep te wassen, dient Christengemeente Compas, bezoekers op te roepen om van te voren thuis de handen goed te wassen.
 3. Iedere kerkbezoeker moet zijn/haar handen desinfecteren bij de entree.
 4. De kapstokhaakjes bij de toreningang mogen niet gebruikt worden. Er is geen ruimte om jassen op voldoende afstand van elkaar te hangen. Jassen, tassen e.d. dienen daarom meegenomen te worden naar de zitplaats in de kerkzaal.
 5. Het toilet, dat zich in de torenruimte bevindt, mag niet gebruikt worden. Een mogelijkheid om handen met water en zeep te wassen is immers niet aanwezig.
 6. Bezoekers mogen slechts ‘druppelsgewijs’ één voor één en met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter tot de kerkzaal worden toegelaten.

  Personen die tot één huishouden* behoren mogen wel samen naar binnen. Pas als de aldus binnengelaten bezoekers hun plaats hebben ingenomen mogen de volgende bezoekers naar binnen, enzovoorts. *) Onder huishouden wordt in dit geval strikt verstaan dat men op het zelfde woonadres staat ingeschreven. 
  Personen onder de 19 jaar hoeven geen onderlinge afstand met elkaar te houden.
 1. Het gangpad in de kerkzaal is te smal om 1,5 meter afstand te houden tot de links- en rechts gelegen banken en stoelen. Daarom gebeurt het plaatsnemen bij binnenkomst van voren naar achteren. Dus éérst worden de voorste plaatsen bezet en vervolgens gaat het plaatsnemen druppelsgewijs verder naar achteren. CG Compas dient de bezoekers hiervan bij entree op de hoogte te stellen en er tevens nauwgezet op toe te (laten) zien dat het plaatsnemen volgens deze maatregel én onverkort de 1,5 meter maatregel gebeurt. 
 2. (Ook) tijdens het wachten om binnengelaten te worden houdt men minimaal 1,5 meter afstand rondom.
 3. Christengemeente Compas dient er nauwgezet op toe te (laten) zien dat de zitplaatsen zodanig worden verdeeld dat onder alle omstandigheden rondom iedere bezette zitplaats de 1,5 meter onderlinge afstand tussen de bezoekers is gegarandeerd.
 4. Personen die tot één huishouden* behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen desgewenst naast elkaar plaatsnemen. Wel dienen zij ieder voor zich echter minimaal 1,5 meter afstand rondom te bewaren tot overige bezoekers. *) Onder huishouden wordt in dit geval strikt verstaan dat men op het zelfde woonadres staat ingeschreven
 5. De zangdienst wordt ingekort en er worden maximaal 5 liederen gezongen.(normaal ongeveer 8) Drie aan het begin, 1 na de preek en een slotlied. Hierbij zorgen we er voor dat er een minimale verspreiding plaatsvindt. Ook zorgen we voor een dusdanige opstelling dat er niet achter elkaar wordt gezeten.
 6. Tijdens de bijeenkomst zal er niet gecollecteerd worden door zakjes en/of schalen door te geven. Er wordt een schaal bij de uitgang geplaatst waarin men een bijdrage kan achterlaten bij het verlaten van de kerk.
  Ook kan er via GIVT worden gegeven of men kan via bankoverschrijving een gift doen.
 7. De eventueel te gebruiken microfoon(s) en lessenaar worden direct na ieder gebruik gedesinfecteerd.
 8. Het is niet toegestaan om na afloop samen koffie o.i.d. te drinken. De kerkzaal is te klein om de onderlinge afstand van 1,5 meter onder dergelijke omstandigheden te kunnen waarborgen.
 9. Na afloop van de bijeenkomst verlaten de bezoekers weer ‘druppelsgewijs’ de kerk, echter nu te beginnen met de achterste rij. En zo dus van achteren naar voren.
 10. CG Compas dient er op toe te zien dat bezoekers buiten het kerkterrein niet samen blijven. Dit kan tot wrevel bij en klachten van omwonenden opleveren!

 Ga niet buiten staan om te roken. Doe dit thuis. Omhelzingen en hand geven wordt ook achterwege gelaten.

 

Het volgen van dit protocol is voor ons als gemeente een groot goed en betekent dat we God kunnen blijven aanbidden.

Bestuur van Christengemeente Compas