ANBI

Christengemeente Compas is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wij zijn als Christengemeente Compas door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan een dergelijke instelling een gift doet, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Christengemeente Compas is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De giftenaftrek is een extra stimulans om te geven.

Voor meer informatie en voorwaarden met betrekking tot de ANBI, verwijzen we u door naar de website van de Belastingdienst:

 

Klik hier voor de belastingdienst

 

Algemene gegevens

RSIN: 801503437

info@cgcompas.nl

www.cgcompas.nl

 

Rekeningnummer:

NL06 INGB 0101 1244 49

t.n.v. CG Compas Opperdoes


Giften

Als gemeente zijn we een organisatie die draait op vrijwilligers, en waarbij de kosten gedragen worden door vrijwillige bijdragen en giften.

Uw gift is van harte welkom, bij voorkeur in de vorm van een vaste maandelijkse bijdrage.

U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL06 INGB 0101 1244 49 t.n.v. CG Compas Opperdoes


Naast dat uw gift gebruikt wordt voor onze lopende kosten en activiteiten ondersteunen we een aantal zendelingen en projecten.

Iedere zondag wordt er tevens een collecte gehouden. Daarnaast is er de mogelijkheid om via de GIVT-app een bijdrage te leveren.

 

Beloningsbeleid

Christengemeente Compas heeft 3 bestuursleden en zij ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in (loon)dienst.

 

Jaarrekening en jaarverslag

Wij hechten er aan om u zo transparant mogelijk te laten zien waaraan de gemeente haar gelden heeft besteed. In onze jaarrekeningen vindt u een overzicht van onze inkomsten en uitgaven. In het verslag is ook een korte samenvatting opgenomen van de activiteiten in dat jaar.

Hier de jaarrekening van 2021

Uitgevoerde activiteiten

De gemeente organiseert wekelijks zondagse samenkomsten. Door de weeks komen we bijeen voor Bijbelstudies en gebed.

Ook is er de mogelijkheid voor pastorale en diaconale hulp.

Daarbij zoeken wij altijd de hulp van professionele werkers.

Om de week komen we verder bij elkaar om God lof toe te zingen met ons muziekteam. Check onze actuele tijden via onze agenda.