ANBI

Christengemeente Compas is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wij zijn als Christengemeente Compas door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan een dergelijke instelling een gift doet, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Christengemeente Compas is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De giftenaftrek is een extra stimulans om te geven.

Voor meer informatie en voorwaarden met betrekking tot de ANBI, verwijzen we u door naar de website van de Belastingdienst:


Klik hier voor de belastingdienst


Algemene gegevens

RSIN: 801503437

info@cgcompas.nl

www.cgcompas.nl


Rekeningnummer:

NL69 ABNA 0586800042 t.n.v. Christengemeente Compas