SAMENKOMST

Iedere zondag houden we een samenkomst van 10:00-11.30 uur. Hieraan geeft de spreker en het muziekteam leiding.

Om 9:30 uur bidden we met het team om een zegen over de samenkomst. Vanaf 9:45 uur komt de Gemeente bij elkaar, de samenkomst begint om 10:00 uur. Elke eerste zondag van de maand vieren we samen het Heilig Avondmaal, waar we stilstaan bij het verlossende werk van Jezus Christus en het Verbond dat Hij met ons als Gemeente heeft gesloten.


Wat kan ik verwachten?

We zingen uit het liedboek van Opwekking. Geregeld draagt het muziekteam een nieuw lied aan, ook uit andere hoeken.

De zangdienst gaat over in de woorddienst: de spreker deelt met ons het Woord dat op zijn hart is gelegd door Gods Geest. De spreker is elke week iemand anders, maar de spreker is bij ons bekend en komt met regelmaat bij ons in de samenkomst.

Elke maand zingen we een maandlied. Ook jij kan een eigen lied aandragen: dit kan dan met de band worden geoefend.


Kan ik deelnemen aan de samenkomst?

Absoluut! Een ieder die zich geroepen voelt, is welkom om samen met ons het geloof in Jezus Christus te delen. Achtergrond is niet belangrijk, doe datgene aan waarin je je comfortabel voelt. Jezus omarmt je zoals je bent!