MISSIE EN VISIE

Christengemeente Compas heeft als visie om in de regio Opperdoes/Medemblik mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Door te groeien in een levende relatie met Jezus Christus hopen we meer en meer anderen te mogen bereiken met het Goede Nieuws. Binnen de gemeente willen wij niet stil blijven staan. We willen groeien in geloof door onderwijs uit Gods Woord, door de stem van God te leren verstaan en een groeiend hart voor Israël te hebben.

We verwachten ieder moment de opname van de gemeente van Jezus Christus voordat de grote verdrukking begint


Het is onze missie om in de gemeente een plek te zijn waar liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid heerst. We willen een plaats zijn waar je mag ervaren dat Jezus je rust, vrede en acceptatie wilt geven, daar waar jouw nood het hoogst is.


De kerk is een plek waar wordt gebeden, gezongen, gelezen en aanbeden. Een plaats waar je mag groeien in Geestelijke Volwassenheid.

Wij leven volgens onderstaande Bijbelverzen:


Wij geloven, dat God bestaat en de Schepper is van alles. 

Openbaring 4:11


Wij geloven, dat elk mens die God zoekt, God zal vinden. 

Jeremia 29:13


Wij geloven, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

Lucas 3:22


Wij geloven, dat Jezus Christus voor de zonden en tekortkomingen van alle mensen is gestorven, de duivel en de dood heeft overwonnen, uit de dood is opgestaan en voor eeuwig leeft. 

1 Corinthiërs 15:3


Wij geloven dat Hij door Zijn dood en opstanding de duivel die de dood onder zijn macht had, onttroond heeft. 

Hebreeën 2:14


Wij geloven, dat ieder mens door persoonlijk geloof in Jezus Christus, gered kan worden.  

Johannes 3:16


Wij geloven, dat je persoonlijke relatie met God hersteld wordt, omdat God je zonden vergeeft wanneer je Jezus Christus als je Redder aanvaardt. 

Johannes 1:12


Wij geven in de volwassen doop door onderdompeling in water als een zichtbaar teken van ons persoonlijk geloof in Jezus Christus. 

Handelingen 2:37-38Wij geloven, dat Jezus Christus je doopt met de Heilige Geest. 

Handelingen 2:38-39Wij geloven, dat God Zijn mensen samenvoegt tot één gemeente, waarvan Jezus Christus het hoofd is. 

Efeze 1: 22-23